Zakladateľ spoločnosti NOVALIM, ktorá bola založená v roku 1991 a špecializuje sa na vývoj a výrobu bezgluténových (bezlepkových) a nízkobielkovinových výrobkov pán Ing. Jozef Poprac, CSc., v svojej prednáške využije svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo výskume a vývoji potravinárskych výrobkov, ktorých výsledkom je rôznorodá paleta kvalitných bezgluténových a nízkobielkovinových výrobkov.

„Stále lepší a rozsiahlejší sortiment  potravín, chutný a  najlepší pre Vaše zdravie“.

Novalim

Toto je motto firmy NOVALIM, ktorá má vybudované samostatné prevádzky, kde sa vyrábajú len bezgluténové výrobky. Pracovníci firmy majú dlhoročné skúsenosti v oblasti potravinárskej technológie, mikrobiológie a v príbuzných odboroch. Kontinuálny výskum a vývoj realizujú samostatne aj v spolupráci s významnými výskumnými centrami. Tým zabezpečujú stálu inováciu produkcie a dynamický rozvoj spoločnosti.

940_Novalim_BANNER